Badania fizyczne, chemiczne i biologiczne

Badania fizyczne, chemiczne i biologiczne

Nasze możliwości analityczne to

Spektrometria absorpcji atomowej (AAS)

Plazma sprzężona indukcyjnie — optyczna spektrometria emisyjna (ICP-OES)

Chromatografia gazowa (GS)

Chromatografia gazowa (GS/MS)

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC)

Chromatografia jonowa (IC)

Chromatografia cieczowa ze spektrometrią mas (LC/MS)

Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR)

Spektroskopia optyczna (UV/Vis)

Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM i EDX)

Mikroskop optyczny

Pomiar grubości warstwy fluorescencji rentgenowskiej

Tworzenie i ocena przekrojów (Alternat: ocena)

Stanowisko do prób śrub

Miareczkowania

Polarografia

Pomiar lepkości

Pomiar napięcia powierzchniowego

Pomiar szorstkości

Pomiar twardości

Test mgły solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227

Test Kesternich zgodnie z DIN EN ISO 6988

Test wody kondensacyjnej zgodnie z DIN EN ISO 6270

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub jesteś zainteresowany konsultacją, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego.