Odcisk

Odcisk

Informacje zgodnie z ust. 5 niemiecka ustawa o telemediach (TMG)

anjo Oberflächentechnik GmbH Adam-Opel-Str. 3 DE-65468 Trebur-Astheim Rejestr handlowy: HRB 87296 Sąd rejestrowy: Amtsgericht Darmstadt Reprezentowane przez: Dr. Johannes Klos i Anna Klos

Kontact

Telefon: +49-6147-447007-0 Telefax: +49-6147-447007-9 E-mail: info@anjogmbh.de

VAT ID

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z pkt. 27 a ustawy o podatku od sprzedaży: DE815029510

Informacje dotyczące ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej

Rozstrzyganie sporów UE

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR):https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w informacji o witrynie.

Postępowanie w sprawie rozstrzygania sporów przed konsumenckim organem arbitrażowym

Uczestniczymy w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową. Właściwym organem arbitrażu konsumenckiego jest Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein. (https://www.verbraucher-schlichter.de).

Prawa do zdjęć

Edelhaft Fotografia