Warunki korzystania

1. ograniczenie odpowiedzialności

Zawartość tej strony internetowej jest tworzona z największą możliwą starannością. Dostawca nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności i aktualności udostępnianych treści. Korzystanie z zawartości serwisu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Wpisy oznaczone imiennie odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Z samego korzystania ze strony internetowej dostawcy nie powstaje żaden stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą.

2. linki zewnętrzne

Ta strona internetowa zawiera linki do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności ich odpowiednich operatorów. Kiedy linki zewnętrzne zostały utworzone po raz pierwszy, dostawca sprawdził treści stron trzecich pod kątem jakichkolwiek naruszeń prawa. W tamtym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść powiązanych stron. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca przyjmuje treść odnośnika lub linku jako własną. Stałe monitorowanie tych linków zewnętrznych nie jest uzasadnione dla dostawcy bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jednak w przypadku wiedzy o naruszeniu prawa takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

3. prawa autorskie i prawa pokrewne

reści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Jakiekolwiek użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pokrewne prawo autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edycji, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są jako takie oznaczone. Nieautoryzowane powielanie lub rozpowszechnianie poszczególnych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Prezentacja tej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

4. ochrona danych

Odwiedzając stronę internetową dostawcy, można przechowywać informacje o dostępie (data, godzina, przeglądana strona). Dane te nie należą do danych osobowych, ale są zanonimizowane. Oceniane są wyłącznie dla celów statystycznych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych lub niekomercyjnych. Dostawca wyraźnie wskazuje, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) ma luki w zabezpieczeniach i nie może być całkowicie zabezpieczona przed dostępem osób trzecich. Wykorzystywanie danych kontaktowych nadruku do reklamy komercyjnej jest wyraźnie niepożądane, chyba że usługodawca wyraził wcześniej pisemną zgodę lub istnieje już relacja biznesowa. Dostawca i wszystkie osoby wymienione na tej stronie niniejszym sprzeciwiają się jakiemukolwiek komercyjnemu wykorzystaniu i ujawnianiu ich danych.

5. specjalne warunki użytkowania

Jeśli specjalne warunki dotyczące indywidualnego korzystania z tej strony internetowej odbiegają od wyżej wymienionych numerów od 1. do 4., zostanie to wyraźnie wskazane w odpowiednim miejscu. W takim przypadku w każdym indywidualnym przypadku obowiązują specjalne warunki użytkowania. Źródło: JuraForum.de & bista.de – zastrzeżenia, wyroki, prawa, prawnicy i tłumacze | Hosting